SPRZEDAŻ DYPLOMATYCZNA I SPECJALNA

  Na całym świecie samochody Land Rover gwarantują wyjątkowe osiągi, prestiż, wygodę i niezależność.

  Jako ambasadorzy, dyplomaci lub przedstawiciele swojego kraju w międzynarodowej organizacji mogą skorzystać Państwo z ekskluzywnych pojazdów oraz uszytych na miarę usług i warunków.

  UPRAWNIENIA

  Jako ambasadorzy dyplomaci, przedstawiciele swojego kraju w organizacji międzynarodowej czy na misji dyplomatycznej mogą mieć Państwo prawo do skorzystania ze specjalnych warunków podczas nabywania Land Rovera jako pojazdu służbowego.

  UZNANE INSTYTUCJE DYPLOMATYCZNE:
  (wymagany paszport dyplomatyczny)

  • North Atlantic Treaty Organisation (NATO)
  • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
  • Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)
  • Unia Zachodnioeuropejska (UZE)
  • Rada Europy
  • Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN)
  • Interpol
  • Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
  • Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
  • Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO)
  • Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
  • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD)
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA)
  • Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
  • Parlament Europejski
  • Trybunał Sprawiedliwości UE

  Ich organy i instytucje jak np. Europejski Bank Centralny (EBC), Europejska Organizacja Patentowa (EPO) i agencje jak np. Europejska Agencja Leków (EMA) oraz Europol.