INSTALACJA APLIKACJI INCONTROL

 • KROK 1
  KROK 1

  Aplikacja InControl jest dostępna na większości smartfonów z systemami Android i Apple iOS. Należy sprawdzić, czy urządzenie użytkownika jest zgodne.

  SPRAWDZANIE ZGODNOŚCI
 • KROK 2
  KROK 2

  Należy pobrać i zainstalować w smartfonie program uruchamiających aplikację InControl. Po pomyślnym zainstalowaniu, należy uruchomić aplikację.

 • KROK 3
  KROK 3

  Użytkownik zostanie poproszony o skorzystanie z Podręcznika automatycznego rozpoczęcia w celu zakończenia konfiguracji. Użytkownik może obecnie dokonać połączenia smartfona z samochodem za pomocą aplikacji InControl.

ŁĄCZENIE SMARTFONA Z SAMOCHODEM ZA POMOCĄ APLIKACJI INCONTROL

 • KROK 1 - DOTYCZY TYLKO URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM ANDROID
  KROK 1 - DOTYCZY TYLKO URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM ANDROID

  W przypadku urządzeń z Androidem: najpierw należy sparować i podłącz swój smartfon do samochodu, używając technologii Jaguar Bluetooth (potrzebnej do połączeń telefonicznych i strumieniowego przesyłania dźwięku). Odnośny krok nie jest wymagany dla urządzeń z Systemem iOS.

 • KROK 2
  KROK 2

  Należy upewnić się, że urządzenie użytkownika jest odblokowane, a obudowy lub osłony ekranu nie są zamknięte (niektóre telefony mogą się automatycznie blokować, gdy telefon jest zamknięty).

 • KROK 3
  KROK 3

  Korzystając z przewodu połączeniowego USB dołączonego do smartfona, należy połączyć telefon z samochodowym portem USB.

 • KROK 4
  KROK 4

  Używając urządzenia iPhone, gdy zestaw aplikacji InControl Apps jeszcze nie działa, otrzyma się monit, by uruchomić aplikację. Korzystając z telefonu z systemem Android, po pojawieniu się podpowiedzi można wybrać „Always Allow”, co wyeliminuje wszystkie późniejsze komunikaty.

 • KROK 5
  KROK 5

  Należy wybrać aplikację InControl na ekranie dotykowym. Do użytku w zestawie InControl Apps dostępne są tylko te aplikacje, które przeszły procedurę zatwierdzenia przez firmę Jaguar. Niektóre z takich aplikacji mogą wymagać opłat abonamentowych.

 • KROK 6
  KROK 6

  Na ekranie dotykowym wyświetlona zostanie prośba o wybranie opcji View (jeśli używa się aplikacji bez dźwięku) lub View and Listen (jeśli używa się aplikacji z dźwiękiem, np. odtwarzacze muzyki oraz połączenia telefoniczne).

POBIERANIE APLIKACJI POD SYSTEM APPLE IOS

W ramach najnowszych aktualizacji zabezpieczeń w Systemie iOS w wersji 9 i nowszych, aplikacje InControl wymagają krótkiego etapu zatwierdzania, aby umożliwić kompatybilność z każdą aplikacją w samochodzie użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aktualizacja zabezpieczeń w Najczęściej zadawanych pytaniach dotyczących programu InControl Connect.

 • NOWE FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA
  NOWE FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA

  Jak można zauważyć, aplikacje wymagające zezwoleń będą nieaktywne i niedostępne, dopóki cały proces nie zostanie zakończony.

 • NADAWANIE UPRAWNIEŃ
  NADAWANIE UPRAWNIEŃ

  Na Ekranie dotykowym Jaguara użytkownika, należy wybrać nieaktywną aplikację, którą chce się otworzyć, i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi po lewej stronie. Podczas tego procesu zostanie wyświetlony dwukrotny monit na ekranie smartfona o wydanie zezwolenia. Proces ten należy wykonać tylko raz dla każdej aplikacji.

 • POZOSTAŁE INFORMACJE
  POZOSTAŁE INFORMACJE

  Smartfon użytkownika może nie mieć najnowszego oprogramowania. Aby sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja, należy w smartfonie przejść do menu Ustawienia.