Ochrona Środowiska

Innowacyjna polityka ochrony środowiska

Innowacyjność i spojrzenie w przyszłość tradycyjnie kojarzone z marką Land Rover, przejawia się również w polityce ochrony środowiska. Program o nazwie Nasza Planeta (ang. Our Planet) opiera się na czterech obszarach, których celem jest maksymalne ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko, wspieranie organizacji humanitarnych oraz prowadzenie jednego z najbardziej wszechstronnych programów offsetowych.

Dowiedz się więcej na stronach producenta.