Land Rover samochody dla dyplomatów

Land Rover samochody dla dyplomatów

SPRZEDAŻ DYPLOMATYCZNA I SPECJALNA

Na całym świecie samochody Land Rover gwarantują wyjątkowe osiągi, prestiż, wygodę i niezależność.


Jako ambasadorzy, dyplomaci lub przedstawiciele swojego kraju w międzynarodowej organizacji mogą skorzystać Państwo z ekskluzywnych pojazdów oraz uszytych na miarę usług i warunków.


UPRAWNIENIA


Jako ambasadorzy dyplomaci, przedstawiciele swojego kraju w organizacji międzynarodowej czy na misji dyplomatycznej mogą mieć Państwo prawo do skorzystania ze specjalnych warunków podczas nabywania Land Rovera jako pojazdu służbowego.


UZNANE INSTYTUCJE DYPLOMATYCZNE:
(wymagany paszport dyplomatyczny)


- North Atlantic Treaty Organisation (NATO)
- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
- Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)
- Unia Zachodnioeuropejska (UZE)
- Rada Europy
- Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN)
- Interpol
- Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
- Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
- Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO)
- Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
- Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD)
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA)
- Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
- Parlament Europejski
- Trybunał Sprawiedliwości UE


Ich organy i instytucje jak np. Europejski Bank Centralny (EBC), Europejska Organizacja Patentowa (EPO) i agencje jak np. Europejska Agencja Leków (EMA) oraz Europol.